PGSLOT

หุ้น KEX

นาทีนี้! หุ้น KEX “เคอรี่

นาทีนี้! หุ้น KEX “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” IPO ใน ตลาดฯ วันแรก ราคา สูงสุด แตะ 73 บาท ต่อหุ้น

วันนี้ (24 ธ.ค. 63) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ หุ้น KEX ได้ ทำการ ให้

เปิดการซื้อการขาย หุ้น KEX ใน ตลาด หลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย เป็น ครั้งแรก (IPO) ด้วย ราคา 28 บาท ต่อ หุ้น โดยนับเป็น หุ้น เกี่ยวกับ การจัดส่ง พัสดุ ด่วน รายแรก

ทั้งนี้ ในช่วง เปิดตลาดฯ เวลา ประมาณ 10.00 น. ราคา หุ้น KEX ได้ พุ่งขึ้น ไป สูงสุด ถึง 73 บาท ต่อ หุ้น

หรือ เพิ่มขึ้น 160% เมื่อ เทียบกับ ราคา IPO จากนั้น ราคา ปรับลดลง อย่าง รวดเร็ว เคลื่อนไหว ในช่วง ราคา 50-60 บาท ต่อ หุ้น

สําหรับ จุด เริ่มต้น ของ เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (Kerry Express) ประเทศ ไทย เกิดขึ้น เมื่อปี  2549 จาก การ กลุ่ม Kerry Logistics Network Limited (KLN) ซึ่งเป็น บริษัท จด ทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์ ฮ่องกง ได้ ขยาย ธุรกิจ

โลจิสติกส์ เข้ามา ยัง ประเทศไทย รวมถึง ยังมี สาขา อีกหลาย ประเทศ ใน เอเชีย อาท์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ฮ่องกง

แต่ ใน ประเทศไทย นั้น ถือเป็น ตลาด ที่ โตแบบ ก้าวกระโดด มากที่สุด คือ เติบโต ต่อเนื่อง เป็นเวลา หลายปี ในระดับ ปีละ มากกว่า 100%

สําหรับใคร ที่ พลาดซื้อ หุ้น KEX หรือ เห็นว่า ราคา สูง จนขอ แตะเบรก ไว้ก่อน ก็มี อีก 3 ทาง เลือก ในการ ลงทุน

หุ้น KEX ได้ คือ

1. เข้า ไปซื้อ หุ้น KLN บริษัทแม่ ใน ตลาด หลักทรัพย์ ฮ่องกง

2. ซื้อ หุ้น VGI ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น 23% ใน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

3. ซื้อ หุ้น BTS ซึ่ง ถือ หุ้น ใน VGI ใน สัดส่วน 21.22%

สรุป 10 ข้อควรรู้หุ้น KEX

1. Kerry Express มี ชื่อย่อ

ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ว่า หุ้น KEX เคาะ ราคา IPO ที่ 28 บาท โดย เสนอ ขาย หุ้น จํานวน 300 ล้าน หุ้น หรือ 17.24% ของ จํานวน หุ้น ทั้งหมด 

2. เตรียม เข้าเทรด

วันแรก 24 ธันวาคมนี้ ใน ตลาด หลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย (SET) โดย มี นักลงทุน สถาบัน มีความ ต้องการ จอง มากกว่า 23 เท่า และ นักลงทุน หลัก แบบเฉพาะ อีก 10 เท่า ของ จํานวน หุ้น ที่ จัดสรรไว้

3. ความสนใจ

ใน จองหุ้น KEX อย่างมาก จาก นักลงทุน ใน ครั้งนี้ เป็น การสะท้อน ให้เห็น ถึงความ เชื่อมั่นใน

แบรนด์ Kerry Express ที่เป็น แนวหน้า ด่านจัด ส่งพัสดุ ใน ไทย ด้วยสาขา ที่ ครอบคลุม ทุกจังหวัด มี จุดให้ บริการ 15,000 แห่ง และ ศูนย์กระจาย พัสดุ อีก 1,200 แห่ง 

4. จากราคา IPO

ที่มี 28 บาท ทําให้ มีค่า P/E ย้อนหลัง ที่ ระดับ 30 เท่า และ บริษัท อาจจะ มีมูลค่า Market Cap.

ราว 30,000 ล้านบาท ซึ่ง จะมี ขนาด พอๆ กับ CENTEL, PTG จึง มีโอกาส อย่างมาก ที่หุ้น KEX จะติด กลุ่มดัชนี SET100 

5. การระดมทุน

ครั้งนี้ คาดว่า จะทํา ให้บริษัท ได้เงิน ทุนกว่า 8,400 ล้าน บาท ซึ่งมี แผน จะนํา ไปใช้ ขยาย

กิจการ ธุรกิจ พัฒนา ประสิทธิภาพ การ ดําเนินงาน รวมถึง ใช้ ชําระ เงินกู้ และ เป็น เงินทุน หมุนเวียน 

6. รายได้ ในช่วง 3 ปี

ย้อนหลัง ของ หุ้น KEX เรียกว่า มี การเติบโต ที่ ต่อเนื่อง ด้วย อัตรา การเติบโต

เฉลี่ย (CAGR) ที่ 728% จาก รายได้ ในปี 2560 ที่ 6,626 ล้านบาท ปี 2561 ที่ 13,565 ล้าน บาท และ ปี 262

ที่ 19,782 ล้าน บาท 

7. ขณะที่ กําไร สุทธิ

ย้อนหลัง 3 ปี (2560 – 25621) อยู่ที่ 730 ล้าน บาท 1,185 ล้าน บาท และ 1,329 บาท

ด้วย อัตรา การเติบโต เฉลี่ย (CAGR) ที่ 349% 

8. ส่วน กําไร สุทธิ

ของ 9 เดือนแรก ในปีนี้ อยู่ที่ 1,030 ล้าน บาท ซึ่ง ถือว่า เพิ่มขึ้น 14.4% จากช่วง เดียวกัน ของ

ปีก่อน ที่ทํา กําไร สุทธิได้ 900 ล้าน บาท ทําให้ มีอัตรา กําไร สุทธิ อยู่ที่ 7% 

9. ใน อนาคต KEX

มีแนวโน้ม ที่จะ เติบโต ต่อไป ได้อีกมาก เนื่องจาก ตลาด ธุรกิจ จัดส่ง พัสดุ ด่วนนั้น มีการ

เติบโต ตามธุรกิจ E-Commerce ที่ กําลัง ขยายตัว อย่างต่อเนื่อง ในไทย

10. ด้วยขนาด ของ ตลาด ธุรกิจ E-Commerce

ธุรกิจ E-Commerce และ ธุรกิจ จัดส่ง พัสดุด่วน นั้นมี ขนาดใหญ่ ทําให้ KEX ยังมี ความสามารถ ในการ แข่งขันสูง และ ได้เปรียบ ในเรื่อง Economy of Scale แม้ว่า จะมี คู่แข่ง ราย ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา ในอนาคต อย่าง ต่อเนื่อง