PGSLOT

banner-pgslot-megagame
banner-pgslot-megagame-m

แอร์เอเชีย

แอร์เอเชีย

แอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ไทยแอร์ เอเชีย ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AirAsia Berhad เกมสล็อต AERONAUTS  

แอร์เอเชีย-min

  ผ่าน AirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและสัดส่วนการถือหุ้นของ AirAsia Berhad จะลดลงเป็นร้อยละ 45 ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท

  สายการบินไทยแอร์ เอเชียนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร…ก็บินได้” ซึ่งท้าทายความเชื่อเดิมๆ ที่มองว่าการโดยสารเครื่องบินเป็นการเดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินราคาประหยัดที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ที่นำเสนออัตราค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุดคู่กับบริการที่จำเป็นในการเดินทาง และจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริมพิเศษที่ต้องการที่สามารถทำให้สายการบินไทยแอร์ เอเชียเปลี่ยนประสบการณ์การบินให้มีความง่ายสะดวกสบาย 

สนุกสนานในราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารทุกคน ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์ เอเชียให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 เพียงรุ่นเดียว โดยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Schedule Passenger Services) (การจำหน่ายบัตรโดยสาร) และจากการให้บริการเสริม (Ancillary Services) (อาทิเช่น การลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่นั่ง การสำรองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเครื่องบิน เป็นต้น)

ประวัติ

สายการบิน แอร์เอเชีย น่าน โทร เริ่มต้นจากการมีเครื่องบินโบอิ้ง 737-300 จำนวน 2 ลำ ให้บริการเที่ยวบินแบบไม่มีการเชื่อมต่อจากศูนย์ปฏิบัติการการบินกรุงเทพมหานคร 

แอร์เอเชีย 3-min

โดยให้บริการเส้นทางบินเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 และขยายเส้นทางบินเพิ่มเติมไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สายการบินไทยแอร์ เอเชีย มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 25 เมืองใน 8 ประเทศในทวีปเอเชีย แบ่งเป็นจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ 14 แห่งและจุดหมายปลายทางในประเทศ 11 แห่ง บริการด้วยฝูงเครื่องบินแอร์บัส A320 ใหม่จำนวน 29 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย.2556) โดยมีจำนวน 180 ที่นั่งต่อลำ ให้บริการผู้โดยสารกว่า 6.9 ล้านคนในปี 2554 และกว่า 30 ล้านคนจนถึงปัจจุบัน จากศูนย์ปฏิบัติการการบินกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

การเช็คอิน

โดยทั่วไปแล้ว เคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินของไทยแอร์ เอเชียจะเปิด 2 ชม.ล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออก ซึ่งมีกำหนดเวลาดังนี้

สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) ผู้โดยสารต้องเช็คอินอย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินออนไลน์ผ่านทางเว็บและมือถือ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ระหว่าง 14 วันถึง 1 ชม.ก่อนเวลาเที่ยวบินออก ข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินและเตรียมตัวเดินทาง ควรวางแผนว่า จะต้องการนำสัมภาระขึ้นเครื่องและสัมภาระใต้ท้องเครื่องอะไรบ้างและประมาณน้ำหนักอย่างน้อย 2-3 วันก่อนออกเดินทาง เพื่อสามารถจองโควต้าน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า ซึ่งมีราคาถูกกว่าการจองที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินและการเสียค่าบริการน้ำหนักเกิน *ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน 1 ก.ย. 2556 สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากวันดังกล่าว กรุณาเช็คข้อมูลกับทางสายการบินโดยตรง ต้องการเดินทางกับสายการบินไทย แอร์เอเชีย สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสายการบินโปรดของคุณเท่านั้น

ขนาดน้ำหนักของสัมภาระสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

น้ำหนักอัตราค่าน้ำหนักสัมภาระ
15 กก.300 บาท
20 กก.330 บาท
25 กก.428 บาท
30 กก.660 บาท
35 กก.990 บาท
40 กก.1,210 บาท

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

น้ำหนักอัตราค่าน้ำหนักสัมภาระ
15 กก.920 บาท
20 กก.1,150 บาท
25 กก.1,425 บาท
30 กก.1,920 บาท
35 กก.2,425 บาท
40 กก.2,850 บาท

** ทั้งนี้ยกเว้นรถเข็นเด็ก รถเด็ก รถเปลเด็กรถเข็น ซึ่งสามารถเช็คอินได้ฟรี **

หากสัมภาระหนักเกินโควต้าข้างต้น ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าบริการในอัตราประมาณก.ก.ละ 500 ขึ้นไป (บางสนามบินอาจต้องเสียค่าบริการกว่า 1,000 บาทต่อก.ก.) อยู่กับว่า เช็คอินที่สนามบินของเมืองใด หรือผู้โดยสารสามารถซื้อโควต้าสัมภาระหนัก 15 กก.ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สำหรับเที่ยวบินในประเทศ อัตราโควต้าสัมภาระอยู่ที่ 900 บาท และสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ อัตราโควต้าสัมภาระอย่างน้อย 1,000 บาท

แอร์เอเชีย 2-min

สรุป

สายการบินไทย แอร์เอเชีย หัวหิน นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร…ก็บินได้” ซึ่งท้าทายความเชื่อเดิมๆ ที่มองว่าการโดยสารเครื่องบินเป็นการเดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต้นแบบแนวคิดของสายการบินราคาประหยัดที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ที่นำเสนออัตราค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุดคู่กับบริการที่จำเป็นในการเดินทาง และจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริมพิเศษที่ต้องการที่สามารถทำให้สายการบินไทยแอร์เอ เชียเปลี่ยนประสบการณ์การบินให้มีความง่ายสะดวกสบาย สนุกสนานในราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารทุกคน ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์ เอเชียให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 เพียงรุ่นเดียว โดยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Schedule Passenger Services) การจำหน่ายบัตรโดยสารและจากการให้บริการเสริม (Ancillary Services) อาทิเช่น การลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่นั่ง การสำรองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเครื่องบิน เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง