PGSLOT

dltv

dltv 01

dltv คือ สื่อ การเรียน แบบ อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหา ตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย ประถม ศึกษา มัธยม ศึกษา ไป จนถึง ปวช. และ ปวส. โดย เนื้อหา วิชาสามัญ มาจาก โรงเรียน วังไกลกังวล  และ เนื้อหา วิชาชีพ จาก วิทยาลัย การอาชีพ ไกลกังวล ซึ่ง ประกอบด้วย

(1) วิดีโอ คลิปการสอน

(2) สไลด์ บรรยาย รูปแบบ พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ที่ ครูใช้ใน การเรียน การสอน

(3) ใบความรู้ และใบงาน

(4) แบบฝึกหัด ฯลฯ

การจัด การศึกษา ใน ประเทศไทย ใน หลายส่วน ยังประสบ ปัญหาใน เรื่องของ ความทั่วถึง เท่าเทียม และ คุณภาพ โรงเรียน ใน ชนบท ส่วนใหญ่ ขาดแคลน ครูผู้สอน ครูไม่ครบ ชั้นเรียน ครูคนเดียว ต้องสอน หลายวิชา หลายชั้นเรียน

ครูจบ การศึกษา ไม่ตรง กับ วิชา ที่ต้องสอน ไม่มี ความชำนาญ ใน วิชา ที่สอน จึงยาก ที่ จะทำให้ การเรียน การสอน มีประสิทธิภาพ

ระบบ edltv ให้ บริการ แก่บุคคล ทั่วไป สามารถ เรียกใช้งาน ผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ได้ที่

http://edltv.net/ และ สามารถ นำมา ใช้งาน ภายใน สถานศึกษา โดย ไม่ต้อง เชื่อมต่อ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบ off-line ได้

ใครเรียนได้บ้าง

ส่วนใหญ่ ผู้ที่ เข้ามา เรียน คือ นักเรียน ที่ เรียน อยู่ใน พื้นที่ ในโรงเรียน ที่ ห่างไกล อาจมี ครูผู้ ชำนาญการ จำนวน จำกัด และ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไม่มี ใน บางวิชา ก็จะให้ เรียน ผ่านทาง ช่องนี้ แทน นอกจากนั้น ยัง เปิดฉาย

ทาง โรงเรียน ทั่วประเทศ สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. พระปริยัติธรรม ศูนย์ การเรียนรู้ กศน. รวม ไปถึง โรงเรียน เอกชน บางแห่ง อีกด้วย

ซึ่ง วิชา ที่มี การเรียน การสอนนั้น มี ตั้งแต่ ระดับ ชั้นอนุบาล ประถม ไป จนถึง มัธยม ศึกษา โดย 1 ช่อง

หมายถึง 1 ชั้นปี เช่น หาก จะเรียน ของ ชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 1 ก็ เลือกช่อง  dltv1 เรียง ไป จนถึง ชั้นมัธยม

ศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งก็คือ dltv 9 นั่นเอง

วิชาที่เปิดสอน

สำหรับ วิชา ที่ เปิดสอน ประกอบ ไปด้วย วิชา พื้นฐาน อย่าง สุขศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ส่วนความ หลากหลาย ของ วิชาอื่น ก็จะมี มากขึ้น

ตามระดับชั้น ที่เรียน และ เนื่องจาก เป็นช่องเรียน ที่ ออกอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ นอกจาก จะมี การสอน

วิชา พื้นฐาน ทั่วไปแล้ว ยังมี เนื้อหา อื่นๆ เช่น สารคดี เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

dltv 022

จุดเด่นของระบบ edltv

ระบบ edltv มี ความสะดวก ใน การเผยแพร่ วงกว้าง ด้วย extrernal harddisk ที่มี ราคา ถูกลง เรื่อยๆ หน่วยงาน ใดๆ สามารถ ให้ บริการ สำเนา ได้ง่าย และ ไม่มี ค่าใช้จ่าย ของลิขสิทธิ์ ระบบ edltv

ผู้เรียน เลือกชม วิดีโอ คลิปการสอน หรือ หยุดภาพ หรือ เล่นซ้ำ ได้ ตลอดเวลา ตาม ความต้องการ

ผู้ใช้ สามารถ ค้นหา บทเรียน ที่ ต้องการ เรียน ได้ง่าย ด้วยการ ค้นหา (search) และคำสำคัญ (keyword)

เนื้อหาใน edltv ที่เป็น วิดีโอ คลิป การสอน ความยาว 50 นาที หรือ 1 คาบนั้น จะถูกแบ่ง ออกเป็น 3-4 ตอน มี คำอธิบาย เนื้อหา ของ วิดีโอ คลิปการสอน เพื่อให้ ง่ายต่อ การเรียกดู และ ดาวน์โหลด ได้ไว เพราะ ไฟล์วิดีโอ มีขนาดเล็ก ใช้งาน ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แบบ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ได้

โรงเรียน สามารถ เลือกใช้ ระบบ edltv ในแบบ ออฟไลน์ (ไม่ต้อง เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต) โดย เลือกใช้

ระบบ edltv บน ฮาร์ดดิสก์ โดย นำมา ใช้ใน ห้องเรียนได้ โดยการ เชื่อมต่อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ กับ โปรเจ็คเตอร์ หรือ จอโทรทัศน์

บทความที่น่าสนใจ :