PGSLOT

ชิมช้อปใช้

นโยบาย ชิมช้อปใช้ เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ สนับสนุน การใช้จ่ายผ่าน ระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่รู้จักกันว่า G – Wallet โดยการแจกเงิน 1,000 บาท ให้ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนแรก ที่เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้

ชิมช้อปใช้

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร ชิมช้อปใช้

 • เป็นบุคคล สัญชาติไทย และ มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน รับสิทธิ
 • E-mail ของตัวเอง สมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

 • คลิกที่เว็บไซต์ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อลงทะเบียน รับสิทธิ
 • กรอกรายละเอียดข้อมูล ส่วนตัว ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน
 • เลือก จังหวัดที่ต้องการไปเที่ยว 
 • มีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นจังหวัด ที่ไม่ตรงกับจังหวัด ในทะเบียนบ้าน

รอรับผลลงทะเบียน

 •  หลังจาก ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • รอรับ SMS หรือ e-mail แจ้งผลการลงทะเบียนใน 3 วันให้หลัง จากการลงทะเบียน

ยืนยันตัวตนรับสิทธิ ชิมช้อปใช้

 • เมื่อได้รับข้อความ ยืนยันสิทธิแล้ว
 • ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ เพื่อยืนยันตัวตน
เป๋าตัง
 • สแกนบัตร ประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลบนบัตร ลงในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง
 • จากนั้น ถ่ายหน้าตัวเอง
 • ยืนยันเบอร์โทรศัพ ท์ด้วยรหัส O T P 
 • เมื่อยืนยันตัวตน เสร็จเรียบร้อย ระบบจะโอนเงิน 1,000 บาทใส่ไว้ใน G-wallet
 • การใช้เงิน จะต้องใช้ผ่าน แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ( ไม่สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ ) 
 • ใช้ได้กับร้านค้า ที่มีแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน เท่านั้น
 • ภายในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะแบ่งกระเป๋าตังเป็น 2 ช่อง ช่องแรก สำหรับเงิน 1,000 บาทที่ได้รับ ส่วนอีกหนึ่งช่อง มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเติมเงินเข้า G-wallet เพื่อนำไปใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จะ ได้รับ Cashback เงินคืนถึง 15 % จากจำนวนเงินที่ใช้ไปทั้งหมด ในวงเงินจำกัดไ ม่เกิน 30,000 บาท
ชิมช้อปใช้ ซื้ออะไรได้บ้าง 

 โดยสามารถเช็คร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ได้ที่ www.ktb.co.th สามารถใช้ซื้อของได้อย่างครอบคลุม 

 • ชิม สำหรับ การใช้ในร้ายอาหาร 
 • ช้อป สำหรับ ใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไปที่ร่วมโครงการ สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 • ใช้ สำหรับ บริการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม แพ็กเก็จทัวร์ ค่าไกด์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
 • ที่พัก
 • สินค้ธงฟ้า บริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐ
 • บริการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น รถเช่า สปา บริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

 ผู้ได้ประโยชน์ จากโครงการ

กลุ่มผู้ประกอบการ และ ร้านค้าที่เข้าร่วมในโครงการน มีจำนวนถึง 150,000 ราย มีทั้งร้านค้าประเภทชิม ร้านค้า สำหรับนักช้อป ร้านธงฟ้า ราคาประหยัด และ ธุรกิจโรงแรม รวมถึง ธุรกิจการบิน และกิจการรถเช่า ได้รับผลประโยชน์จาก การส่งเสริม การท่องเที่ยวในครั้งนี้ นอกจากนั้น นโยบายชิมช้อปใช้ นี้ยังส่งผล ทางจิตวิทยา ต่อ กลุ่มธุรกิจ และ ตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้น ในกลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อ งดีดตัวสูงขึ้น นับตั้งแต่วันที่รัฐบาลออก แถลงนโยบาย